Marie Hřebřinová

pověřený zástupce statutárního orgánu

učitelka MŠ

tel. 412 514 751

e-mail: skolka@obec-dobrna.cz