Ladislava Trpková

vedoucí školní jídelny, kuchařka