Organizace MŠ

Provozní doba MŠ

6:30 – 15:30

Organizace dne v MŠ

6:30 – 8:00         scházení dětí, spontánní aktivity a individuální péče

8:00 – 8:30         komunitní kruh, ranní cvičení

8:30 – 9:00         svačina

9:00 – 9:30         didakticky cílené činnosti

9:30 – 11:30       pobyt venku

11:30 – 12:00     oběd                12:00 - 12:15 vyzvedávání dětí po obědě

12:00 – 14:00     polední odpočinek, klidové aktivity

14:00 – 14:30     odpolední svačina

14:30 – 15:30     spontánní aktivity a zájmové činnosti dětí, individuální péče, vyzvedávání dětí

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Ráno do 8:00 osobně nebo telefonicky na čísle 412 514 751 + odhlášení stravy. Pokud dítě nebude včas omluveno, bude počítáno stravné ve výši 25 Kč za den.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V den zápisu do MŠ (květen – vyvěšeno předem na úřední desce) nebo kdykoli během roku, pokud je volná kapacita, pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Přijímají se děti ve věku 2 až 6 let.

Platby v MŠ

Stravné se hradí první týden v měsíci (do 10.) osobně v MŠ ve dnech pondělí a středa od 7 do 10 hod p. účetní nebo převodem z účtu.

Úplata za vzdělávání byla rozhodnutím ředitele školy zrušena.

Co s sebou do školky

  • náhradní oblečení (min 1x spodní prádlo, triko,ponožky, tepláky…)
  • obuv a převlečení na ven
  • pláštěnku, holinky
  • kartáček na zuby a pastu
  • pyžamko
  • přezůvky
  • dvouleté děti dle míry sebeobsluhy (pleny, vlhčené ubrousky, bryndák…)