Informace o nás

Naše mateřská škola je situována v klidné části obce Dobrná. Kapacita školky je 23 dětí, o které se starají 2 učitelky. Máme k dispozici třídu s jídelnou, tělocvičnu, ložnici a umývárnu s toaletami. Pro venkovní aktivity využíváme rozlehlou školní zahradu s pískovištěm, houpačkami a kladinou. Pravidelně s dětmi chodíme na vycházky po okolí.  Součástí budovy školky je i školní jídelna, kde se vaří obědy jak pro děti a zaměstnance MŠ, tak i pro cizí strávníky.
Náš Školní vzdělávací program Ze školky do přírody je zaměřen na environmentální výchovu.
Pravidelně probíhají hodiny logopedické prevence pod vedením Mgr. Zdeňky Baštrnákové.
Každý rok jezdíme s dětmi na plavecký výcvik do bazénu v Děčíně a do školky v přírodě.

Pod vedením lektorek z DDM Teplická probíhají jednou měsíčně hodiny keramiky.