Zápis do MŠ

28.03.2017 07:38

 

 

 

                                                    Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY se koná dne

4. května 2017

 

 

v budově mateřské školy  od 10.00 – 15.30 hodin.

 

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz. Přihlášku je možné vyzvednout již před zápisem v mateřské škole.

 

KRITÉRIA  PŘIJETÍ DÍTĚTE  DO  MŠ:

- dovršení věku 2 let dítěte

- děti od 2 do 3let musí splňovat základní hygienické návyky

- přednostně budou přijaty děti,jenž mají poslední rok před nástupem do ZŠ

 

 

 

 

 

 Šrámková Libuše                                                       Hřebřinová  Marie

  starostka obce                                                                    zástupce statutárního orgánu MŠ

—————

Zpět