Výběrové řízení na pracovní pozici učitelka mš

10.11.2016 22:03

 

 

 

 

Mateřská škola Dobrná, okr. Děčín, zastoupená Marií Hřebřinovou - zástupce statutárního orgánu 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitelka MŠ

 

Místo výkonu práce

Mateřská škola Dobrná 109, Děčín

 

 

Kvalifikační kritéria

Úplné středoškolské vzdělání pedagogického směru, ukončené maturitní zkouškou dle § 6 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

 

Pracovní náplň

Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31.8.2018 / zástup za MD/

 

Požadavky

- spolehlivost, odpovědnost, zkušenost, ochota se dále vzdělávat, samostatnost

- orientace v trendech předškolního vzdělávání

- znalost práce na PC

- znalost hry na hudební nástroj ( klavír, kytara, flétna )

 

Platové ohodnocení

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. ( katalog prací) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe

 

Obsah žádosti

- strukturovaný životopis včetně přehledu o průběhu předchozích zaměstnání

- motivační dopis

 

Žádosti zasílejte na emailovou adresu školy skolka@obec-dobrna.cz

Pokud Vám neodpovíme do 14 dnů, nebyli jste vybráni do dalšího kola výběrového řízení.

—————

Zpět