Platby v MŠ

30.08.2014 10:01

Platba školného

 

Pro šk. Rok 2016/2017 byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na 210 Kč za celodenní pobyt a 140 Kč za polodenní pobyt.

Školné se platí vždy do 15.dne příslušného měsíce osobně v MŠ či převodem na účet.

 

Platba stravného

 

Cena stravného pro šk. Rok 2016/2017 byla stanovena za celodenní stravování na 30 Kč denně a za polodenní stravování 23 Kč denně.

Stravné se platí vždy do 30./31. dne na měsíc následující osobně v MŠ či převodem na účet.

 

Číslo účtu MŠ je 78-5217030297/0100. Do poznámky prosím napište: příjmení dítěte _stravné/školné_měsíc.

—————

Zpět