Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dále jen MAP

18.10.2017 12:31

Vážené dámy, vážení pánové,

dostali jsme se do finální části tvorby dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“), se kterým jsem Vás průběžně téměř dva roky seznamovala a na kterém jste se i vy spolupodíleli. Na základě zjištěných potřeb území jsme společnými silami vytvořili strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v  ORP Děčín. Nyní se nacházíme na konci celého procesu, kdy je potřeba vytvořený dokument schválit.

Vzhledem k tomu, že MAP je strategický dokument, je žádoucí jej schvalovat a projednávat komunitním způsobem, tedy se zapojením široké veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že před samotným schválením MAP uskutečníme veřejné projednání, kde bude poslední možnost do tohoto dokumentu zasáhnout a připomínkovat ho.


 

Pro přehlednost níže uvádím časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

-       16.10.2017                             distribuce finální verze dokumentu MAP

-       16.10.2017 – 3.11.2017         vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost                                                                   seznámení  se s finálním  dokumentem) - prosím vyvěste co nejdříve!

-       1.11.2017 od 16 hod             konání veřejného projednání – Magistrát města Děčín, 28.října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál

-       16.10.2017 – 3.11.2017         možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na                                                                 veřejném projednání

-       4.11.2017 – 7.11.2017           zapracování uplatněných připomínek

-       od 8.11.2017  - 31.12.2017   schválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje                                                         souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu,                                                   které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností)

 

S ohledem na uvedený harmonogram Vás v tuto chvíli moc prosím o následující spolupráci:

-    zřizovatele školských zařízení a ředitele školských zařízení prosím o vyvěšení na webové stránky:

·  pozvánky na veřejné projednání (příloha tohoto mailu),

· finálního dokumentu MAP (příloha tohoto mailu, přílohy k dokumentu MAP jsou objemné, a proto jsou ke stažení na odkazu uvedeném níže)

·  připomínkovacího formuláře (příloha tohoto mailu)

·  uvedení odkazu na google formulář, kde je možné rovněž uplatnit připomínku:

-    členy Řídícího výboru prosím o prostudování finálního dokumentu MAP, který se bude po termínu 8.11.2017 schvalovat na jednání Řídícího výboru – čas a místo bude upřesněno (finální dokument je přílohou tohoto mailu)

-   zřizovatele školských zařízení prosím o to, aby počítali s tím, že dokument MAP budou formou usnesení schvalovat na svých zastupitelstvech. Dokument bude k dispozici od 8.11.2017 a je třeba jej do 31.12.2017 schválit. Znění usnesení, včetně důvodové zprávy, Vám bude spolu s finálním a odpřipomínkovaným dokumentem MAP předložen 8.11.2017.

 

Pokud vy sami budete mít k dokumentu jakoukoli připomínku, použijte prosím přiloženého formuláře a zašlete jej na tento mail nebo případně použijte google formulář na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

 

Přílohy k dokumentu MAP naleznete na následujícím odkaze (prosím stáhněte si je co nejdříve - zásilka je uložena do 30.10.2017) :

https://www.uschovna.cz/zasilka/QXWSS7CPWVK246GE-GJE/BJYBUL6I9E   
 


 

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám moc poděkovat za skvělou spolupráci a Vaši trpělivost. Bez Vás by dokument nevznikl. Vážím si Vašeho času a energie.

 

Pokud by Vám nebylo cokoli jasné, neváhejte mě kontaktovat.

 

-- 

S pozdravem a přáním příjemného dne

Hana Blažková
projektová manažerka
e-mail: blazkova.masls@seznam.cz
telefon: + 420 702 132 761

MAS Labské skály, z.s.
www.mapls.cz
www.maslabskeskaly.cz
sídlo: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
kancelář: Libouchec 233, 403 35 Libouchec

—————

Zpět